Vraagprogramma

Beste ruiters/amazones,

CH Gorredijk gaat dit jaar niet door. Het 50 jarig jubileum concours wordt doorgeschoven naar 18, 19 en 20 juni 2021.

 

 

 

 

CHG 2014 001

 

Opgeven paarden dressuur/springen/mennen via mailadres paarden@chgorredijk.nl

Opgeven pony’s dressuur/springen via mailadres pony@chgorredijk.nl

Opgeven bixie via mailadres bixie@chgorredijk.nl

Inschrijven kan vanaf 17 mei tot 12 juni 2020 door te mailen naar bovengenoemde mailadressen of via Mijn KNHS.

Het startgeld voor CH Gorredijk kan zonder extra kosten ook op de wedstrijddag zelf worden betaald.
Voorkeur gaat uit naar betalen vooraf via de bank op bankrekeningnummer NL74 RABO 0322 9091 04 t.n.v. Stichting Concours Hippique te Gorredijk onder vermelding van naam deelnemer en naam paard.

Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventueel aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen.