Vraagprogramma

Beste ruiters/amazones,

Eindelijk lijkt het er op dat CH Gorredijk weer door mag gaan! Bekijk de vraagprogramma’s voor meer info of ga naar MijnKNHS:

Vraagprogramma dressuur pony’s en paarden + mennen
(de selectie is alleen voor pony’s dressuur B t/m Z2)
Inschrijven tot 8 juni

Vraagprogramma Subtop dressuur
Inschrijven tot 10 juni

Opgeven paarden dressuur/springen/mennen via mailadres paarden@chgorredijk.nl

Opgeven pony’s dressuur/springen via mailadres pony@chgorredijk.nl

Opgeven bixie via mailadres bixie@chgorredijk.nl

Inschrijven kan vanaf 1 april door te mailen naar bovengenoemde mailadressen of via Mijn KNHS.

Het startgeld vooraf betalen via de bank op bankrekeningnummer NL74 RABO 0322 9091 04 t.n.v. Stichting Concours Hippique te Gorredijk onder vermelding van Naam ruiter/amazone/paard /klasse

Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventueel aanvullende reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen.